سرت را بلند نگاه دار؛ زیرا پدرت تیرباران شده است

۲۱ آذر ۱۳۹۵
هلن من تو یک روز باید بدانی که چرا پدرت در بیست‌ویک سالگی مرد، چرا فداکاری کرد و چرا ظاهراً تو را‌ رها کرده است. من تو را‌ با تمام محبت پدری که ممکن است دریک مرد باشد دوست داشته‌ام.

 MARCEL BERTONE

 مارسل برتون

۱۷ آوریل ۱۹۴۲

  

 

(به دخترش)

 

هلن کوچکم وقتی که تو این نامه را می‌خوانی یقیناً مغز کوچکت تازه معنی زندگی را درک خواهد کرد. تو افسوس خواهی خورد که چرا پدرت در کنارت نیست تا به همراه مادرت تو را‌ خوشبخت سازد.

هلن من تو یک روز باید بدانی که چرا پدرت در بیست‌ویک سالگی مرد، چرا فداکاری کرد و چرا ظاهراً تو را‌ رها کرده است. من تو را‌ با تمام محبت پدری که ممکن است دریک مرد باشد دوست داشته‌ام. برای آینده تو تصورات زیبایی داشتم که دیگر نمی‌توانم داشته باشم اما به مادرت اطمینان دارم که خواهد دانست چگونه جای مرا در کنار تو بگیرد.

هلن کوچکم اکنون ساعت دو بعد از نیمه‌شب است و در ساعت چهار باید آماده مرگ بود باید عجله کنم گوش کن و به اراده من احترام بگذار:

۱– در تمام کارهای زندگی‌ات، مادرت و خاطره پدرت را محترم بدار. اگر یک روز از احترام به مادرت بکاهی بدان که اگر بتوانم خبر شوم، از گور بیرون خواهم آمد تا تو را‌ سرزنش کنم.

۲– بیاموز تا بفهمی که من برای چه می‌میرم.

۳– بیاموز تا اشخاصی را که در اطرافت هستند بشناسی و درباره اشخاص نه از آنچه به تو می‌گویند بلکه از آنچه از ایشان می‌بینی قضاوت کن.

۴– بخواه که شخصیتی بشوی. فداکاری برای هدف‌های عالی و نجیبانه داشته باش و مگذار چیزهایی که به تو می‌گویند فداکاری تو بیهوده و بی‌فایده است تو را‌ از راه باز دارد.

۵– با رفتار شرافتمندانه خود پشتیبان مادرت باش و برای او غم‌های بیهوده ایجاد مکن. با تمام نیرویت به او کمک کن زیرا زندگی او با مشقات تلخ و دردناک مسموم شده است.

۶– اگر در زندگی خود ثروتی نداشتی با این فکر تسلی داشته باش که سرچشمه خوشبختی واقعی در آن نیست.

۷– برای همسری خود کارگر شرافتمندی انتخاب کن او باید سخاوتمندِ پر محبت و کارگر باشد تا تو را‌ دوست بدارد.

دخترم! در خیال خود تو را‌ می‌بوسم. برای ما با اجازه دیدار شما موافقت نکرده‌اند. شاید به این صورت بهتر است.

 خداحافظ هلن. پدر تو در حالی می‌میرد که فریاد می‌زند «زنده باد فرانسه!»

این نامه در زندان ساتنه در تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۴۲ نوشته شده است که تاریخ اعدام من است.

                                  

مارسل برتون

سرت را بلند نگاه دار؛ زیرا پدرت تیرباران شده است.

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Quua%2FqO8Hq%2FUOIjFxrjEwkO2%2Ff6ml2nr%2BTR6HdjoLsl7Q9QOL%2F9uIY2z%2FJLxBMx1sSpnu95QyF7CgK1buAYc%2Bg%3D%3D&prvtof=v5zIuihRBfTCBQxAqNrNpLg1aQJytiaMCFUR4DMu8ik%3D&poru=bpSprAld0LjmqHk4TEynBHxAFGQwMByfHT%2BqSWCw31iV48aNWQ6BM5lW9Bhki79h0QwIYH6h3kW8CNtZEgIRfQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>