عاشقانه ها و جنگ/ سودابه قیصری

۱۵ بهمن ۱۳۹۶
"تورج عاشق بود."
برای تورج فلسفی عزیز که فقط یک خیابان در تهران از او به یادگار ماند.
خیابان بیمه پنجم چسبیده به اکباتان به تابلوی شهید تورج فلسفی مزین است.

سودابه قیصری

تورج عاشق دختر همسایه بود. مدت ها عاشق بود و مدتی هم معشوق در قهر بسر می برد. مرخصی تورج تموم شده بود ولی برای رفتن این پا و اون می کرد. با لباس سربازی تو کوچه سرگردان بود. برف سنگینی باریده و راه عبور رو سد کرده بود. مزدک دردانه کوچک من دوست داشت تو کوچه برف بازی کنه و با دیدن تورج دوید تو بغلش. با هم برف بازی کردن. 
– مگه نباید بری؟ پرسیدم. 
– کمی دیگه میرم. پارو بدید جلوی در خونه تون رو پارو کنم. 
– چی شده تورج انگار نمی خوای بری؟
– راستش…
– راستش چی؟ بگو.
– راستش زیبا باهام قهره. این چند روز مرخصی ندیدمش.
– مواظب مزدک باش، من میرم میارمش.
– مرسی خانمی. یعنی میاد؟
– احمق شدی؟ چرا نیاد؟ دختره الان دلش برات پرپر می زنه. فقط می خواد نازشو بکشی.
– خیلی التماس کردم، فایده نداشت.
– من میارمش، قول می دم تورج، تو همین جا باش.
رفتم در خونه زیبا. مادرش اومد و هر چی اصرار کردم، گفت زیبا نمی خواد ببیندش. 
ناامید برگشتم. اشکِ تو چشمام همه چی رو افشا می کرد. مزدک رو بغل کرد و بوسید و دادش به من.
با بغض گلو و مه چشمانش رفت. چقدر سنگین می رفت و باز هم تکه ای از وجود من جدا شد. 
خدایا این یکی رامین رو در پناه خودت نگه دار. تورج دور از مادر بزرگ شد، نگذار من بی پسر بشم.
فردا بعد از ظهر، صدای شیون, مرا آسیمه سر به کوچه کشاند. قلبم داشت از حرکت می ایستاد. درِ خونه ی تورج شلوغ بود و زنی بر سر و سینه می زد. مادر تورج را بعد از مدت ها دیدم. 
آن روز در بهشت زهرا دو زن غرَیبانه بی تابی می کردند، زیبا و من.
تورج می بینی! زیبا دلش برای تو پرپر می زنه. قول داده بودم بیارمش، تو همین جا باش تورج!

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=6ieah4O08XORfdbZhOMq1idp14f0VxdVXDhA8UvA%2F%2BtH%2BPFlmrF2TKVrfLcghNFbh3Wuz6SZ%2Bc%2BmYtx5JywrsQ%3D%3D&prvtof=J8C8oFnd3RvzO6HgofdsqVH2rh96kQhh9a5rOb2MuZU%3D&poru=E15w%2Bgw4M9URH46ACuCqhrtVgbh%2Bb8CwUPNEVAC%2FSnZie1aQC70ZzMrk8UQ6T4az3If6FunpAsX%2BKzmxYTnF%2Fw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>