بایگانی: برگ سبز

شهید شاهد

در سرزمین معاویه، همانجا که با کیسه زر خلافت و حکومت و دین و مذهب خرید و فروش می شود. در شام، همیشه معاویه ها چوب حراج بر خدا نیز زده اند. شام سرزمین مثلث پایدار قواد و فاحشه و فاحشه خانه قدرت است.
شهید شاهد/ میراصغرموسوی   تو برگزیده شدی! و از بین میلیاردها انسان تو نظرکرده شدی! ترا خوانده اند تا بروی و برهرآنچه برما می رود، گواهی دهی. تو به عنوان گواه ما انتخاب شدی. گواه من، گواه ما، گواه ملت ایران، عراق ، سوریه، خاورمیانه، آسیا، آفریقا و همه ملتهایی که نان برای خوردن و […]

بیزار از خواب

قسمت بیست و یکم از کتاب «من و یگانه و دیوار» نوشته پرویز خرسند
یگانه جان! شب از نیمه گدشته است. بستر گشوده‌ام برکه‌ی زلال «خفتن» است و چشم تشنه‌ام در حسرت قطره‌ای خواب، اما مرا سر خفتن و فرونشاندن عطش چشمان نیست. چرا که این تخته بند سال های خواب، برادری «خواب» و «مرگ» را می‌داند و باور دارد. و اینک که آن بندها گسسته و تخته‌هافرو ریخته […]

صدای مکتوب

قسمت بیستم از کتاب «من و یگانه و دیوار» نوشته پرویز خرسند
یگانه جان! یک سیگار می‌گیرم. روشن می‌کنم و کنج اتاقک دمِ در، روی سنگی می‌نشینم. پک می‌زنم و دود را می‌بلعم و خودم را گرم می‌کنم. اما باد سرد از زیر پوستم می‌وزد. پشت پنجره توی روشنایی چند نفری ایستاده‌اند و دهانشان می‌جنبد. چیزی نمی‌فهمم و فکر می‌کنم دارند تنهایی و غربت آدم‌های این طرف […]

«و عشق که خواهر مرگ است…»

قسمت نوزدهم از کتاب «من و یگانه و دیوار» نوشته پرویز خرسند
یگانه جان! وقتی که هستی چنان سرشار از «تو»ام که خردک جایی نیز برای «دیگر» و «دیگری» نمی‌ماند و «دوزخ وجود دیگران»[1] مثل کوه آتشی که بر «سیاوش» و «ابراهیم» سرد و گلستان شد. برای من نیز خاموش می‌شود. و ظلمت و ظلماتی که به کامم کشیده بود و هر لحظه بیشتر فرومی‌برد، در آفتاب […]

«آن صوفیان ساده …»

قسمت هجدهم از کتاب «من و یگانه و دیوار» نوشته پرویز خرسند
یگانه جان! «کین» در چهارشنبه‌ای دیوار جدایی را بالا برد و دست‌های جوان ما در زمستانی سرد، بی‌پناه ماند و چشم‌های مهربان تو – آن خورشیدهای همیشه من – به اشک نشست و صدای مرا سینه سنگ دیوار پاسخ گفت. ماه‌ها گذشت و ما هم چنان در قلمرو حکومت «کین» مهربانی را زمزمه کردیم و […]
صفحه 2 از 812345...قبلی »

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (12)