بایگانی: دیدگاه

ما شکست خورده‌ایم…

میراصغر موسوی
او پدر مهربان ملت بود!! پدری که آنقدر در مقر ماند تا همه کشته شوند، بعد خود و آن زن بدتر از خودش، همزمان خودکشی کردند. دیگر نه آلمانی بود و نه ملتی.
گوبلز جنازه این دو را در دویست لیتر بنزین به خاکستر تبدیل کرد، و این زمانی بود که همه آلمان ویرانه و خاکستر شده بود...
ما شکست خورده‌ایم و همه چیز را در همه‌ی عرصه‌ها از دست داده‌ایم. مدت‌هاست که در ویرانه‌ها خاکسترنشین هستیم. آنانکه بر ما چیره شده‌اند آگاهانه و به عمد همه چیز را ویران کرده‌اند. این اراده‌ی معطوف به ویرانی و تخریب همچنان این چرخه را می‌چرخاند و ما هیچ سازوبرگ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی موثری برای […]

سیاست هویت‌های متفاوت

درس‌گفتارهای «عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی»


  سیدعلیرضا حسینی بهشتی: در این جلسه دربارۀ موضوع تأثیر تفاوت‌های هویتی در سیاست بحث خواهیم کرد که در حوزه بحث چندفرهنگی‌گرایی با عنوان «سیاست هویت» یا «سیاست تفاوت» شناخته می‌شود و طی دو دهه اخیر بحث‌های خیلی خوب و عمیقی دربارۀ آن صورت گرفته است.       نگاهی به تحول مفهوم «تفاوت» اول […]

مداراگری : معنای مدارا، مسئله‌های مداراگری، مفاهیم حداقلی و حداکثری تساهل و مدارا

درس‌گفتارهای «عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی»
سیدعلیرضا حسینی بهشتی: در این جلسه به بحث تساهل و مدارا می­پردازیم. در معنای تساهل و مدارا واژه «تسامح» هم به کار رفته است که کاربرد آن را به علت بار معنایی خاصی که ممکن است به ذهن مبادرت کند، نمی‌پسندم. مدارا یعنی همان که به نام toleration  یا tolerance در اندیشه و تاریخ مغرب‌زمین می‌شناسیم. […]

سکولاریسم

درس‌گفتارهای «عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی»
سیدعلیرضا حسینی بهشتی: بحثی که امروز خواهیم داشت درباره سکولاریسم است. اهمیت بحث سکولاریسم در این روزها برای مسلمانان در سراسر جهان و البته برای ما ایرانیان به معنایی خاص­تر، بسیار زیاد شده است. دلیل آن هم این است که شاید بن­بست­ها و شکست­هایی که آثار آن در تجربه‌ی حکومت دینی در جامعه ما پیدا شده […]

بی‌طرفی حکومت (انواع بی‌طرفی، امکان و مشروعیت بی‌طرفی حکومت، نقدکمال‌گرایانه بی‌طرفی)

درس‌گفتارهای «عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی»
در برخورد با مسئله‌ی تنوع و تعدد (پلورالیسم) اولین چیزی که به ذهن میرسد این است که اگر در جامعه‌ای الگوهای زیستی متنوع و متعددی وجود داشته باشد و این پرسش مطرح باشد که فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان باید بر اساس کدام الگو شکل بگیرد، در صورتی که بتوانیم یک نهاد اداره‌ی کننده خنثی و بیطرف نسبت به الگوهای زیستی داشته باشیم، دیگر مشکلی در میان نخواهد بود.
سیدعلیرضا حسینی بهشتی مقدمه در این جلسه میخواهیم بحثی داشته باشیم درباره‌ی موضوع «بیطرفی». اهمیت این موضوع برای بحث ما این است که در برخورد با مسئله‌ی تنوع و تعدد (پلورالیسم) اولین چیزی که به ذهن میرسد این است که اگر در جامعه‌ای الگوهای زیستی متنوع و متعددی وجود داشته باشد و این پرسش مطرح باشد که […]
صفحه 3 از 1212345...10...قبلی »

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (25)