بایگانی: رادیو درنگ

برنامه شماره ۵ رادیو درنگ

ویژه روز کارگر و روز معلم
برنامه شماره ۵ رادیو درنگ به مناسبت روز کارگر و روز معلم؛ و با یادی از معلمان و کارگران زندانی منتشر شد
درنگ| برنامه شماره ۵ رادیو درنگ به مناسبت روز کارگر و روز معلم؛ و با یادی از معلمان و کارگران زندانی منتشر شد. رادیو درنگ، رادیویی برای صداهای خاموش است؛ صداهایی که به هزار و یک دلیل در این سرزمین شنیده نمی‌شوند و به حاشیه می‌روند. در روزهایی که گران‌سنگ‌ها را بسته‌اند و سگ‌ها را گشوده‌اند، […]
نخست‌وزیر

برنامه شماره چهار رادیو درنگ

با یادی از مصدق، حصر و مهدی کروبی
برنامه شماره 4 رادیو درنگ به مناسبت 29 اسفند و ملی شدن نفت، با یادی از مصدق، مهدی کروبی و حصر‌‌‌ منتشر شد.
درنگ| برنامه شماره ۴ رادیو درنگ به بهانه ۲۹ اسفند و سالروز ملی شدن صنعت نفت، به سرگذشت محمد مصدق و کودتای ۲۸ مرداد که منجر به سقوط او شد، می‌پردازد. این برنامه همچنین اشاره‌ای دارد به سال‌های حصر مصدق و از رهگذر آن نیم‌نگاهی به وضعیت حصر مهدی کروبی نیز خواهد انداخت.  رد  تحقیق تفحص مجلس […]

برنامه شماره سه رادیو درنگ

با یادی از زهرا رهنورد، نرگس محمدی، گوهر عشقی، هاله سحابی، زنان کارگر و شیما صباغ
 برنامه شماره ۳ رادیو درنگ به مناسبت روز زن و با یادی از زهرا رهنورد، نرگس محمدی، گوهر عشقی، هاله سحابی، زنان کارگر، شیما صباغ و دیگر زنان منتشر شد.

درنگ| رادیو درنگ، رادیویی برای صداهای خاموش است؛ صداهایی که به هزار و یک دلیل در این سرزمین شنیده نمی‌شوند و به حاشیه می‌روند. در روزهایی که گران‌سنگ‌ها را بسته‌اند و سگ‌ها را گشوده‌اند، آمده‌ایم صدای بی‌صدایان باشیم تا از رهگذر آن شاید روزنه‌هایی در این دنیای سربی باز کنیم. روزنه‌هایی برای رهایی.  رادیو درنگ در […]

برنامه شماره دو رادیو درنگ

همزمان با سالروز تولد میرحسین موسوی
برنامه دوم رادیو درنگ همزمان با روز تولد میرحسین موسوی منتشر شد.
درنگ| رادیو درنگ، رادیویی برای صداهای خاموش است؛ صداهایی که به هزار و یک دلیل در این سرزمین شنیده نمی‌شوند و به حاشیه می‌روند. در روزهایی که گران‌سنگ‌ها را بسته‌اند و سگ‌ها را گشوده‌اند، آمده‌ایم صدای بی‌صدایان باشیم تا از رهگذر آن شاید روزنه‌هایی در این دنیای سربی باز کنیم. روزنه‌هایی برای رهایی.  رادیو درنگ در […]

برنامه شماره یک رادیو درنگ

ویژه‌ی روز مهندس
اولین برنامه رادیو درنگ ویژه روز مهندس منتشر شد.
درنگ| رادیو درنگ، رادیویی برای صداهای خاموش است؛ صداهایی که به هزار و یک دلیل در این سرزمین شنیده نمی‌شوند و به حاشیه می‌روند. در روزهایی که گران‌سنگ‌ها را بسته‌اند و سگ‌ها را گشوده‌اند، آمده‌ایم صدای بی‌صدایان باشیم تا از رهگذر آن شاید روزنه‌هایی در این دنیای سربی باز کنیم. روزنه‌هایی برای رهایی.  رادیو درنگ در […]
صفحه 2 از 512345
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=2cG5iYzliS%2FFhgKeNcgsi6xHFKLA5KxL0qCxBSo031MYsDUhEmLmbABDPIxyxKUJyHK7%2Fj4y1mlhhkRUfTeuow%3D%3D&prvtof=9AqUjYaMGMlgjnoW0is0DLVHGNDkl7rUpP8eXbuFfJE%3D&poru=JfGA23EDfxe7%2Bm7ZDRRcZrjCvCznqGcm1ojATpbTs0bJIVvyqIpJ6Kj6h00kSEn5JliqpGpLLIlCN1P4WTZumw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>