بایگانی: ابن سینا

روایتی سیاسی و اعتراضی بر شانه‌های تاریخ

نگاهی به تئاتر «سهروردی» به کارگردانی شکرخدا گودرزی
کارگردان در تمام طول نمایش و در روایت موازی خود، برای رساندن پیامی از زمانه سهروردی به زمانه امروز، از موتیف‌های اجرایی نیز به خوبی بهره می‌گیرد؛ رقص‌های نمایش از آن دست موتیف‌هایی بودند که در برابر نهاد ارتجاعی، سویه‌های اعتراضی خود را به خوبی در دل نمایش گنجانده بودند و از سوی دیگر مراسم محاکمه و دیالوگ‌های قاضی‌القضات و طرح اتهامات علیه سهروردی هم بی‌نیاز از اشارات مستقیم، تأثیر خودش را در مخاطب امروز جامعه ایران گذاشت.
کاوه میرکاویانی: «سهروردی» نمایشی است که نامش بی‌درنگ، روایتی تاریخی از شخصیتی نام‌آشنا در این سرزمین را تداعی می‌کند؛ اما این نمایش در همان گذشتهٔ سوژه‌های روایتش نمی‌ماند و شانه‌به‌شانهٔ موقعیت‌های امروزی جامعهٔ ایران، پیش می‌آید تا از تزهای هنرِ منزه و دست‌نیالوده به سیاست فاصله بگیرد و بگوید که هنرمند نمی‌تواند خود را از آنچه […]

نگاهی به الگوی زیستی در آئین یهود

درسگفتارهای «عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی»
در شکل گیری آیین یهود، مفهوم قانون و مجموعه‌ی قوانین، مفاهیمی کلیدی هستند. نگاه به این جهان دارند و برای اداره‌ی امور قوم یهود در همین دنیا نوشته شده اند
«سید علیرضا حسینی بهشتی»   پیش از ورود به بحث، لازم می‌دانم یادآوری کنم در مباحثی که مطرح می‌شود، رهیافتی عقلایی انتخاب می‌کنیم نه عقلانی و بر این اساس، به حقانیت آئین­ها کاری نداریم. بنابراین، فارغ از این که چه دیدگاهی درباره‌ی ادیان دیگر داریم، بیش‌تر به این نظر داریم که کسانی که پیرو آئین […]

فلسفه سیاسی کلاسیک اسلامی

نویسنده: حاتم قادری
درست است که شرک نسبت به توحید اصلاً جایگاه، منزلت و مقامی ندارد، ولی اگر توحید در ظرف‌های اندیشه آدم‌های محدود و نادان و تنگ‌مایه جای گیرد، آن‌موقع نابودکننده هر نوع گفت‌وگو و در بحث ما، فلسفه سیاسی است.
آیدا زرگران: شاید اولین سؤالی که با خواندن عنوان این کتاب به ذهنتان متبادر می‌شود، این است که آیا می‌توانیم موضوعی را با همین عنوان، حالا چه اسلامی، چه مسیحی و چه یهودی داشته باشیم یا خیر؟ این همان پرسشی است که دکتر قادری در ابتدای کتاب خود به آن اشاره می‌کند. به اعتقاد او، […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=lqBWs9hCHqAv1DnrATQmTDEJBsKQ7Y7T5Q%2B0EhZzR1KpEsHIXYdfZjrzrTPeqWzr%2Bj7mE%2B64MKUWXuumRzU%2BNw%3D%3D&prvtof=a5KgyXxnrx2NbgkfOvUsOva%2BT%2B3UDtd1zO3ClqEdAw8%3D&poru=s5Nj5NmLSH3rOrh15S7MoejQZ%2FemZsj1vMTmthnilpVCdzHpM6wFIwWAy7bEuRqsCNY1v3v2d1TCmLzrtJcsNg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>