بایگانی: احمد شاملو

تشییع جنازه‌ احمد شاملو

یادداشتی از محمود گلابدره‌ای
بسم الله الرحمن الرحیم تشییع جنازه‌ی احمد شاملو سیدمحمود قادری گلابدره‌ای تنگ غروب بود. غم غریبی کم کمک از کف تنگه حصارک، با نرمه بادک کلکچال و بوی پونه‌های هولِه شرونِ شمرون، شُرشُر، مث شُرشُر بارون، می‌ریخت روی سرم، که یکی از روشنفکران جمهوری اسلامی ایران، که به یکی ۲تا، ۳ تا از ۵۳ تا […]

کانون نویسندگان به روایت سپانلو

درنگ از آغاز فعالیت خود پرداختن به کانون نویسندگان ایران را در اولویت کارهای خود قرار داده است. به همین سبب « پرونده ی ویژه » کانون جزو بخش و مطالب ثابت درنگ تاکنون بوده است.
کانون نویسندگان پرافتخارترین نهاد مدنی در ایران است که فراز و فرودهای زیادی داشته و درهریک از این فراز و فرودها اسیر، زندانی، زخمی و کشته داده است.
این کانون گرچه هویت صنفی دارد به اقتضای ماهیتش اما کانونی فراصنفی - ملی - به حساب می آید. کانون میزان سنج آزادی - از هرنوع آن - در ایران است.
درنگ از آغاز فعالیت خود پرداختن به کانون نویسندگان ایران را در اولویت کارهای خود قرار داده است. به همین سبب « پرونده ی ویژه » کانون جزو بخش و مطالب ثابت درنگ تاکنون بوده است. کانون نویسندگان پرافتخارترین نهاد مدنی در ایران است که فراز و فرودهای زیادی داشته و درهریک از این فراز […]

روشنفکران و طبقه کارگر در ایران

رقیه رضایی
بی‌توجهی به طبقه کارگر، به انفعال اکثریت این طبقه در تحولات اجتماعی حال حاضر منجر شده است. انفعالی که نه به معنای قهر، بلکه می‌تواند به معنای مرگی همیشگی باشد. تضعیف روزافزون رنجبران و حذف عملی مطالبات آنان به دوشقه‌گی سیاسی مبدل می‌شود که به استناد تجربه‌های پیشین به افزایش توان عملیاتی تمامیت‌خواهان منجر خواهد شد.
    «اکنون این من‌ام و شما- بیمارانِ کار!- که زهر سرخ اعتصاب را، جانشینِ دارویِ مزد خود می‌کنید به ناچار.» (شاملو، ۱۳۸۵: ۷۶-۷۵) گفته می‌شود که احمد شاملو، شاعر معاصر ایران، که بعدها نام شاعر آزادی را به خود گرفت، این شعر را در سوم تیرماه سال ۱۳۳۰ نگاشته است. شاملو حین نگارش شعرهای […]

بحران شعر امروز، بحران مخاطب یا بحران ارتباط؟

شعر دهه نود، به اعتبار کتاب‌هایی که اخیراً در سال ۸۹ منتشر شده‌اند و به اعتبار کتاب‌هایی که انتظار انتشار در سال آینده را دارند، شعر پرتوانی خواهد بود. افول شعر در حوزه نیمایی در سه دهه اخیر، محتملاً به پایان خواهد رسید...
  وحید اوراز: وقتی از نگاه و زاویه‌ای دیگر به مقوله بحران شعر امروز نگریسته شود به‌خوبی می‌توان ابراز داشت به جهت اینکه جهان کنونی جهانی است شی‌ء زده و انسان نیز در طی مسیر مرحله‌ای شی‌ء زدگی به مرحله شیء شدگی گام می‌نهد، به مراتب با سرگردانی‌هایی در این مسیر روبروست. بطوریکه شیء وارگی پدیده‌ای است […]

محمود گلابدره‌ای، نگرشی نو بر مقام و طریق جلال آل احمد

یکی از مسائل قابل توجهی که می‌تواند سرفصل تازه‌ای بر شناخت تحولات دوره‌های زندگی آل احمد و محمود گلابدره‌ای باشد، موضوع تحقیق وسیعی است در شناخت بُن‌مایه‌های فکری آل احمد و اثر «در خدمت و خیانت روشنفکران»؛ گرچه در این رساله برای آل احمد، مجال جامع آن فراهم نشده است تا تمام وسعت تحول فکری و دیدگاه‌های اجتماعی آل احمد طرح شود.
میراصغر موسوی: سهراب هادی از گذشته‌های دور می‌آید، تاریخ زندگی او با آغاز جنبش اسلامی در ایران نطفه بسته و همراه با آن رشد و نمو کرده است. سهراب، از نسل ماست. نسلی که در راستای تحقق آرمانش تن به تندباد حادثه سپرد اما زندگی خودش در حاشیه ماند. البته منظورم از درحاشیه‌ماندن خارج شدن […]
صفحه 1 از 3123
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=EllEVaDQ8FPG6JjJAewksUMXnBbKaoIRUBNrbWZPqiV60EikLhKy%2BLtUTvZoe8Y6h4DQoozJxYAe6mAGi%2F95ZA%3D%3D&prvtof=T9SN3ZQuKepeMcwIz58o5rE9WmzuieAWJrntPsup1qY%3D&poru=N94%2FJOgrOuVLIujLxTyzcF3joVnwlePJgPySiiLUhRZJFPIChBfLBQAbTalr4W0icqjr9Pb1RMDL3uYp1c8z3w%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>