بایگانی: بهشتی

علم‌الهدی قواد قدرت!

میراصغرموسوی
بروید زنای محصنه بکنید و عرق بخورید اما بین جریان اصولگرایی تفرقه نیندازید!
" یکی از دوستان آمد و نامه‌ای به بنده داد و گفت می‌گویند چون با آقای فلانی به جمع‌بندی نرسیدیم تصمیم گرفتیم خودمان فهرست بدهیم. این نامه با امضای سه نفر از سه جریان و تشکل بود. گفتم برو به این سه نفر بگو شما بروید زنای محصنه بکنید، عرق بخورید، انواع فسق و فجور […]

بی‌طرفی حکومت (انواع بی‌طرفی، امکان و مشروعیت بی‌طرفی حکومت، نقدکمال‌گرایانه بی‌طرفی)

درس‌گفتارهای «عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی»
در برخورد با مسئله‌ی تنوع و تعدد (پلورالیسم) اولین چیزی که به ذهن میرسد این است که اگر در جامعه‌ای الگوهای زیستی متنوع و متعددی وجود داشته باشد و این پرسش مطرح باشد که فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان باید بر اساس کدام الگو شکل بگیرد، در صورتی که بتوانیم یک نهاد اداره‌ی کننده خنثی و بیطرف نسبت به الگوهای زیستی داشته باشیم، دیگر مشکلی در میان نخواهد بود.
سیدعلیرضا حسینی بهشتی مقدمه در این جلسه میخواهیم بحثی داشته باشیم درباره‌ی موضوع «بیطرفی». اهمیت این موضوع برای بحث ما این است که در برخورد با مسئله‌ی تنوع و تعدد (پلورالیسم) اولین چیزی که به ذهن میرسد این است که اگر در جامعه‌ای الگوهای زیستی متنوع و متعددی وجود داشته باشد و این پرسش مطرح باشد که […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (15)