بایگانی: تلگرام

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]

تریبون‌هایی برای صاحبان قدرت

نگاهی به امکان‌های سیاست‌ورزی در رسانه‌های نوین
آنچه در حال حاضر می‌تواند قابل تأمل باشد، تسخیر دوباره تریبون‌ها (این بار تریبون‌های مجازی) توسط صاحبان قدرت و ثروت است و این هم در حالی اتفاق می‌افتد که تمام تریبون‌های رسمی در اختیار آن‌ها قرار دارد و ورود آن‌ها به عرصه‌ای که مردم نیز در آنجا صاحب تریبون‌های کوچکی شده بودند نشان از نگرشی دارد که در پس آن، به حاشیه راندن صدای مردم در دستور کار قرار می‌گیرد تا دوباره فقط صاحبان قدرت و ثروت صداهای بلندی باشند که باید آن‌ها را شنید.
درنگ| فضای مجازی بی‌تردید حوزه‌ای قابل اهمیت در زندگی امروز انسان‌هاست. حوزه‌ای که حالا در تمام وجوه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و صد البته اقتصادی، سفره خود را گسترده است و هر کسی به فراخور اوضاع و احوالش، توشه‌ای از آن بر می‌دارد. در این نوشتار قصد نداریم که تمام ابعاد فضای مجازی و آثار آن […]

امکان و امتناع اخلاق در جامعه  ناامن و آلوده به فقر و تبعیض

حبیب الله پیمان
به نظر می رسد که با یک دور باطل رو به رو هستیم؛ تا زمانی که سطح فرهنگ و اخلاقیات نازل و فساد و دروغ و تقلب و فریب رایج است، دستیابی به اهداف برنامه های توسعه پایدار ناممکن و برقراری حق و عدالت و انصاف در مناسبات میان خود مردم و ملت و دولت ممتنع بنظر می رسد. در نتیجه انواع ناامنی ها تشدید؛ ضروریات زندگی لنگ و بی اخلاقی و فساد فراگیرتر می شود. وضعیتی که متقابلا راه را بر هرگونه اصلاح و توسعه تنگ تر می نماید چراکه هیچ تغییر و اصلاحی درجامعه بدون دخالت عامل انسانی تحقق پذیر نیست. وانسانها درحین عمل از ضرورتها و ارزشها هردو تاثیر می پذیرند.
دریادداشتی درتلگرام به قلم نویسنده ای برای خبرآنلاین؛ آمده بود که تاوقتی مردم عوض نشوند؛ هیچ فرق نمی کند که رضاپهلوی؛ هاشمی و خاتمی برآنها حکومت کنند یا احمدی نژاد و روحانی. مردمی دلال صفت؛ ناآگاه؛ متظاهر و دروغگو؛ درزندگی احمق؛ درخوردن حریص؛ چراباید درپی یک زمامدار رویایی باشد؟ این کار بی حاصل است و […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=VCef2SuVsQ7FjZm%2F28Xqr%2Fx11t9tlc5apJ%2F4zgPgy5QbuidOTPyWrCcL24VF9Sh8KNN8cz1yYBxoNuJdsBFwYQ%3D%3D&prvtof=DPOMVjiqhkIuc011vNerDK6tXjOtoISlzBw9qRiBXX8%3D&poru=yPwovsLx8JMi0ZcsVBtLtfw16FK4ZhqQzWGK88Ssms7LD1G7FM7Qjfued4uK417oVSOZYY%2FofT6C1Drh6IFg9g%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>