بایگانی: جمشید مشایخی

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=ieCXpV2E0xpyn7B73prsn8W9VY8E68mk4%2Bulf%2BOpFEBwuzzFbOzp9ysTeEXMHsbxv6XFDUN43W2YE4qcmOZCkg%3D%3D&prvtof=Ziwo%2B89BlVBceLjLV0X31zSuGdDaa2pw15z93N6eIAY%3D&poru=fMWjltrBU6ycr%2FwxDPpfarXAoPWKveCA8SLjD1I%2Bk4BlzjEcW21EpJRPxmNwXUkia9AzkLpBzqQgQf7vIO96SQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>