بایگانی: خاتمی

برنامه شماره ۹ رادیو درنگ

با یادی از مهدی کروبی
برنامه شماره ۹ رادیو درنگ با یادی از مهدی کروبی و با نگاهی به راه سوم منتشر شد.
درنگ| برنامه شماره ۹ رادیو درنگ با یادی از مهدی کروبی و با نگاهی به راه سوم منتشر شد. رادیو درنگ، رادیویی برای صداهای خاموش است؛ صداهایی که به هزار و یک دلیل در این سرزمین شنیده نمی‌شوند و به حاشیه می‌روند. در روزهایی که گران‌سنگ‌ها را بسته‌اند و سگ‌ها را گشوده‌اند، آمده‌ایم صدای بی‌صدایان باشیم […]

امکان و امتناع اخلاق در جامعه  ناامن و آلوده به فقر و تبعیض

حبیب الله پیمان
به نظر می رسد که با یک دور باطل رو به رو هستیم؛ تا زمانی که سطح فرهنگ و اخلاقیات نازل و فساد و دروغ و تقلب و فریب رایج است، دستیابی به اهداف برنامه های توسعه پایدار ناممکن و برقراری حق و عدالت و انصاف در مناسبات میان خود مردم و ملت و دولت ممتنع بنظر می رسد. در نتیجه انواع ناامنی ها تشدید؛ ضروریات زندگی لنگ و بی اخلاقی و فساد فراگیرتر می شود. وضعیتی که متقابلا راه را بر هرگونه اصلاح و توسعه تنگ تر می نماید چراکه هیچ تغییر و اصلاحی درجامعه بدون دخالت عامل انسانی تحقق پذیر نیست. وانسانها درحین عمل از ضرورتها و ارزشها هردو تاثیر می پذیرند.
دریادداشتی درتلگرام به قلم نویسنده ای برای خبرآنلاین؛ آمده بود که تاوقتی مردم عوض نشوند؛ هیچ فرق نمی کند که رضاپهلوی؛ هاشمی و خاتمی برآنها حکومت کنند یا احمدی نژاد و روحانی. مردمی دلال صفت؛ ناآگاه؛ متظاهر و دروغگو؛ درزندگی احمق؛ درخوردن حریص؛ چراباید درپی یک زمامدار رویایی باشد؟ این کار بی حاصل است و […]

گفتمان و پادگفتمان روحانی و مخالفانش

کیانوش دل‌زنده
دال شناور اعتدال موجب گسیختگی هویت‌بخشی به حاملان و از بین رفتن باز فعالیت و سیاسی شدن می‌شود؛ هویت زمانی شکل می‌گیرد که بتوان بین خود و دیگری تفاوت قائل شد، امری که در اینجا صورت نمی‌گیرد.
  کیانوش دل‌زنده متولد ۱۳۶۶ و دانشجوی دکتری علوم سیاسی است. از او نوشتارهای علمی متعددی در نشریات علمی منتشر شده است. او همچنین سابقه فعالیت مطبوعاتی در استان قزودین را دارد. عضویت در انجمن‌های علمی و دانشجویی و سخنرانی در سمینارها از دیگر فعالیت‌های اوست.   «ما هنوز در دوران ماقبل قضاوت دربارهٔ کارآمدی/ […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=FPo7ylDOYbod3oZBIVpXoDKl27Kcwm5jE%2Fw78ngK65WVrNDsZ3xYembbCSOkBFnXWvpHWAxWgKCxTavPOYGVpQ%3D%3D&prvtof=0U2pPMiS%2FV756IGuil7J4YXTU2vF3F38y03qdiQjD%2Fc%3D&poru=tVAQPDTVe0kd8BWl7r6XlZeWSyDFbwSFkOMUUE5Ao8oTo35K48TZtmfWQivsYKvMl2698EtAYdpHS9L8OwZeQw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>