بایگانی: خصوصی‌سازی

کارگران مشغول مرگ‌اند

نگاهی به فاجعه کشته‌شدن معدن‌چیان در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر
روح‌الله سپندارند: یک بار دیگر کارگران قربانی شدند. به فاصله دو روز از روز جهانی کارگر، برای همیشه با دنیای کارگری و زحمتکشی خداحافظی کردند و روسیاهی‌اش را برای مدیران و تصمیم‌گیران نالایقی گذاشتند که با یقه‌های سفید و لباس‌های اتوکشیده و ریش‌های مرتب، دست‌های تمیز خود را با تصویب و اجرای قوانین ضدکارگری، به […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (12)