بایگانی: خوزستان

رستگاری در خیابان

بازنگری در طغیان علیه وضع موجود
انباشتگی مطالبات بسیار؛ و فقدان آن همه چهره در دو سو که سخن و خواست شان قلمرو داشت . جایگزینی خواست قدرت به جای خواست های آرمان گرایانه . به محاصره افتادن شهرهای بزرگ ، به ویژه تهران ، در حاشیه نشینی هایی که ممکن است با سستی قدرت در مرکز ، همچون بمب های ساعتی منفجر شوند . نه برای چیزی از سنخ انقلاب که همه زخم خورده ی آن هستند . برای هرج و مرج و غارت . و به جای آن همه که در مقطع انقلاب داشتیم و مهیای اعتماد ورزیدن به آن ها بودیم ، حاشیه نشین های سیاسی بسیاری هستند که در چنین هرج و مرج احتمالی ، مترصد ربودن سهم شان از قدرت خواهند شد .
علی سروش چندی پیش در فضای مجازی، گفتگوی میان دو نفر در مورد  مطالبات قومی، ذهنم را بیش از پیش درگیر مسئله ای کرد که طی چهار دهه ی گذشته ، مداوما بر آن درنگ داشته ام  . گفتگویی که امروز راه به تفاهم نبرد ، فردا چه راهی پیش روی مان خواهد گشود؟  با […]

خرده خاطرات(۱) این یک نفر( سعیدطوسی )، آن صدنفر

میراصغر موسوی   مقدمه   درشهریور ماه سال ۱۳۵۹ اینجانب ازسوی سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی، میرحسین موسوی که، مسئول دفتر سیاسی و قائم مقام دبیرکل حزب نیز بودند، برای تهیه گزارش از درگیری های مرزی در غرب کشور، به آن منطقه اعزام شدم. دو روز بعد از بازگشت ازغرب و تنظیم گزارش – که نسخه […]

بی‌بال همچو باد، بی‌پای همچو آب

سید علیرضا بهشتی شیرازی
بسیارند آنهایی که دوست دارند صحنه‌های شگفت جبهه‌ها را در قفسی به تنگی و تاریکی محفظه و یک دوربین حبس کنند و آن را برای آشنایان خود سوغات بیاورند. اما کدام می‌توانند؟
خوشا به حال آنان که در جبهه‌ها بروبیایی داشتند. خوشا به حال آنان که خرمی دیار خود را به گردوغبار نفوذگر و آفتاب بی‌انصاف خوزستان می‌فروشند. آن‌ها صحنه‌هایی را تجربه می‌کنند که مابقی بشریت از آن‌ها محروم است. و افسوس به حال مابقی بشریت که نمی‌داند با گذشت هر لحظه کدام گوهر گرانبها را از […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)