بایگانی: دوازده میلیون کارگر قراداد موقت

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=V33v1HEJXQo0wwkt8KBK1CofzqBtA7v0SyFmOGKSZetY0%2F%2BDKv6JuY0wMbNSCdRMsylP0D%2BvcGmnDJDxObRsdQ%3D%3D&prvtof=Hmch%2BufNEee%2FCKSL1ts5mWMAasAMeGZ5jr01S%2BKBm0k%3D&poru=16dEn%2FkxRqI2yUMlPguCI6Mw93EIcvfxR7t7RM%2FZvgaYKnrXmWg%2BZjWkqndUgdLjEtzkBbgOJcaIE0AGojvIGQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>