بایگانی: دکتر شهرام یوسفی

آیت اله بهشتی در قاب خاطرات دکتر یزدی

این گفتگو توسط دکتر شهرام یوسفی با زنده یاد دکتر ابراهیم یزدی صورت گرفته است. متن کامل این گفتگو پیش از این در سایت " آیت الله دکتر بهشتی " منتشر شده است و متن صوتی اش نیز در آرشیو " بنیاد نشر آثار شهید بهشتی " نگهداری می شود. برای بار دوم و این بار، به مناسبت درگذشت روانشاد دکتر یزدی، درنگ این متن را بازنشر می کند. عنوان انتخاب شده از درنگ می باشد.
  دکتر ابراهیم یزدی: اولین آشنایی من با مرحوم دکتر بهشتی بین سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ اتفاق افتاد. در آن سال‌ها تعداد معدودی از روحانیون جوان قم یا در آستانه‌ی ادامه‌ی تحصیلات بودند یا بعد از اتمام آن برای تحصیلات جدید به دانشگاه‌های تهران آمده بودند و در این دوره بود که خواه‌ناخواه با انجمن‌های […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=grMnLcWsSBv8km9p6RF7g2hihvwjzESWkyIuJvPHKn0sp434DYQfQ9IeoDhXs1NV28WqJpRmJgo5dzFpmmx7Iw%3D%3D&prvtof=dzqHotwxKtNN7rgkjNpn8jE4CrZmHuzLLUFVdJKQXK0%3D&poru=TB%2FuYfL%2B9KaXlofYEldW1JXc80YdLxd36OVLF5A5d4I6x4KCmVvRb5On1G%2Fu9xfa9AWD6HRc%2FogPEOO7joenxQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>