بایگانی: رقص زوربا

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Zh33kHiELM5JzuIvS8hjeeT2O94LKiHZYxs5xjgRCmMdUpVROhusDU4wU%2FwVoyQR1oUzcfRJgrJBByHE1x4YZA%3D%3D&prvtof=lF3AuM5OmJ2rWuBpY5BjJRKvGizdaoaRhrOoW7VXIKs%3D&poru=Ovm6hDL3azQeeerz9ILi2qKXciRnv%2B6WXlaFaHn0xLi%2FXg5GM5f1cWq3e4k4kkg2CN8gbdipp39ezDvWPSuw6A%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>