بایگانی: زئوس

هنر، عشق، زیبایی/ زهرا رهنورد

زهرا رهنورد
جشنی سرشار از شادمانی و پایکوبی و بسیار مجلل و با حضور خدایان، در باغ زئوس برپاست و لحظه‌ای که آفرودیت، الهه‌ی زیبایی، زاده شد...
زندگی ظاهر و متجلی شده است، خدایان که نیکبخت و شادمان‌اند، جشنی برپا می‌کنند [و] چون روح در طلب چیزی برتر یعنی نیکی برآمده است، اروس (عشق) پدیدار می‌گردد.
هنر، عشق، زیبایی[۱] یکی از قدیمی‌ترین و دلپذیرترین مباحث قلمرو فلسفه و هنر، مبحث هنر و زیبایی است. شاید بتوان گفت همه‌ی ادیان در قلمرو فلسفه، از دوره‌ی حکمای یونان باستان، به نوعی به مبحث فوق ابراز علاقه کرده و به انحاء مختلف در باب آن سخن‌پردازی کرده‌اند. مبحث هنر، عشق و زیبایی سرشار از […]

هنر، عشق، زیبایی/ زهرا رهنورد

زهرا رهنورد
هنر، عشق، زیبایی[۱] یکی از قدیمی‌ترین و دلپذیرترین مباحث قلمرو فلسفه و هنر، مبحث هنر و زیبایی است. شاید بتوان گفت همه‌ی ادیان در قلمرو فلسفه، از دوره‌ی حکمای یونان باستان، به نوعی به مبحث فوق ابراز علاقه کرده و به انحاء مختلف در باب آن سخن‌پردازی کرده‌اند. مبحث هنر، عشق و زیبایی سرشار از […]

میل انسان تراژیک

سلسله نوشتارهایی در باب تراژدی
در جهانی لیبرالی این انسان‌ها نیستند که به خودفرمانی سر تعظیم فرود می‌آورند بلکه این به ظاهر منطق سرمایه و فریاد سود، هر چه بیشتر انسان‌ها را چون موم به شکل و شمایلی که می‌خواهد در می‌آورد
محمد آقازاده:‌ خدایان یونانی گرفتار جهانی به شدت متناقض‌اند، نامیرندگانی که تناقض‌ها و چالش‌های خود را دارند و رهایی از آن ندارند، با بیم و امیدهایشان می‌زیند، موقعیتشان همواره در مخاطره است، حتی زئوس خدای خدایان باید در آنچه می‌اندیشد و آنچه می‌کند در مورد واکنش دیگر خدایان که فرزندان خود اویند بیندیشد و پیامد […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (10)