بایگانی: زینب پاشا

جای خالیِ زنانِ در حصر

نگاهی به نمایش «دولت ضعیفه»‌ به کارگردانی اصغر خلیلی
کافی است نگاهی دوباره به تاریخ داشته باشیم تا امثال طاهره قره‌العین را ببینیم که دست بر قضا در همان عهد ناصری از چهره‌های سرشناس اجتماعی به شمار می‌رفت که سه سال را در تهران در حصر خانگی به سر برد و در نهایت هم کشته شد.
کاوه میرکاویانی: نمایش «دولت ضعیفه»‌ در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفته است؛ نمایشی که به نظر می‌رسد در ادامه کار قبلی کارگردانش (راپورت‌های شبانه دکتر مصدق) قرار است اثری سیاسی باشد. اساسا اصغر خلیلی کارگردان این اثر، خودش هم تمایل دارد بگوید که به طور ویژه‌ای به تئاتر سیاسی علاقه‌مند است. خلیلی حالا نمایش […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=hToXb%2FvJw7i%2FtoYuRUjg2o%2FHFRp603Q4Zs54nh%2FIxztxk%2F4a8eVO5a1R47DIbxrwa40b5ILJFh6QbIB4ubHPgA%3D%3D&prvtof=4D6wwxm%2BCOcWEOuVvh1STc1z%2BETctpBv04yqDbcHU3c%3D&poru=30RmL7AY3ySYlbV5YUARHbmtvpxDiXErjl2TgLcLe7e9085H73GNwC3ok2AdiqqhvpXmMvlafgS4p22syzmLuw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>