بایگانی: ساواک

رستگاری در خیابان

بازنگری در طغیان علیه وضع موجود
انباشتگی مطالبات بسیار؛ و فقدان آن همه چهره در دو سو که سخن و خواست شان قلمرو داشت . جایگزینی خواست قدرت به جای خواست های آرمان گرایانه . به محاصره افتادن شهرهای بزرگ ، به ویژه تهران ، در حاشیه نشینی هایی که ممکن است با سستی قدرت در مرکز ، همچون بمب های ساعتی منفجر شوند . نه برای چیزی از سنخ انقلاب که همه زخم خورده ی آن هستند . برای هرج و مرج و غارت . و به جای آن همه که در مقطع انقلاب داشتیم و مهیای اعتماد ورزیدن به آن ها بودیم ، حاشیه نشین های سیاسی بسیاری هستند که در چنین هرج و مرج احتمالی ، مترصد ربودن سهم شان از قدرت خواهند شد .
علی سروش چندی پیش در فضای مجازی، گفتگوی میان دو نفر در مورد  مطالبات قومی، ذهنم را بیش از پیش درگیر مسئله ای کرد که طی چهار دهه ی گذشته ، مداوما بر آن درنگ داشته ام  . گفتگویی که امروز راه به تفاهم نبرد ، فردا چه راهی پیش روی مان خواهد گشود؟  با […]
میراصغر موسوی

دال دل دماوند

تو چه مرگت بود، که حرف‌هایت را نمی‌گفتی؟ از حسین شریعتمداری و حسن شایانفر می‌ترسیدی؟ من می‌دانم که از آن‌ها واهمه نداشتی، اصلاً قبولشان نداشتی. کیهان برای تو با یاد و نام منتظر قائم ـ که همیشه می‌گفتی او را با توطئه کشتند، تصادف با اتومبیل طراحی شده بود ـ معنا پیدا می‌کرد.
  سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند   میراصغر موسوی: محمود گلابدره‌ای داستان‌نویس ایرانی که ۳۳ کتابِ چاپ‌شده دارد، چهرهٔ به فراموشی سپرده‌شده داستان‌نویسیِ ایران است. از نسل داستان‌خوان معاصر کمتر کسی او را می‌شناسد. آن‌هایی هم که او را می‌شناسند، با شخصیت جعل‌شده او که توسط گروهی از نویسندگان بی‌هنر و وابسته و روزنامه‌هایی چون […]

بازدید صلیب سرخ جهانی

خاطرات بهزاد نبوی
ساواک ما را به زندان قصر منتقل کرد تا از چشم مأموران صلیب‌سرخ دور نگه دارد. تمامی ما آثار شکنجه‌های وحشیانه ساواک را در جای‌جای بدنمان به یادگار داشتیم و این برای رژیم نقطه‌ضعفی محسوب می‌شد که سعی در از بین بردن آن داشت.
بهزاد نبوی: زمستان سال ۱۳۵۵ بود. به اتفاق چند تن از هم‌سلولی‌ها برای هواخوری مشغول قدم زدن در حیاط زندان بودیم. موقعیت حیاط به صورتی بود که توسط چهار دیوار بلند بند ۱، محصور شده بود. در واقع، این حیاط مخصوص زندانیان بند ۱ بود و بندهای دیگر، حیاط‌های مجزایی داشتند. همان‌طور که داشتیم ضمن قدم […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)