بایگانی: سرمایه

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=1g%2FSp2KKX6RnRQTgm6zJ4vJrMyUlCzV7HFHCkz7aTjGz8o%2FVqoPr3QA%2BlrxgVwjXxkerbFxLmhdHkNvgGrORkg%3D%3D&prvtof=UHPTc1Zv4z6POwg1%2BdqvngZVufIjZOfThp3BXTUzbyM%3D&poru=ju%2FfykH%2B%2FuQmVT1d1tg8202mvQXchMOzAsePtTrFuiKzXri3456sr4k6tfQXV5kQxa3hXNLdmHZKS99640RhzQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>