بایگانی: سهراب سپهری

«شعریت» در نقاشی‌های سهراب سپهری

سهراب هادی
در آثار سپهری، کشف زندگی و ارمغان «آن» به مخاطب، یک اصلِ همیشگی است و هنر در نگاه او شاید تمامی نیاز به یافتن و جست‌وجوی حقیقت باشد...
این مطلب پیش از این در نشریه «آیینه خیال/ شماره هفت» فرهنگستان هنر، در زمان ریاست استاد بزرگوارمان میر حسین موسوی بر فرهنگستان، چاپ شده است. و اکنون بدون هیچ تغییری سهراب هادی متن را در اختیار درنگ قرار داده است. درنگ به سهم خویش این متن را تقدیم می‌کند به آن استاد بزگوار که […]

محمود گلابدره‌ای، نگرشی نو بر مقام و طریق جلال آل احمد

یکی از مسائل قابل توجهی که می‌تواند سرفصل تازه‌ای بر شناخت تحولات دوره‌های زندگی آل احمد و محمود گلابدره‌ای باشد، موضوع تحقیق وسیعی است در شناخت بُن‌مایه‌های فکری آل احمد و اثر «در خدمت و خیانت روشنفکران»؛ گرچه در این رساله برای آل احمد، مجال جامع آن فراهم نشده است تا تمام وسعت تحول فکری و دیدگاه‌های اجتماعی آل احمد طرح شود.
میراصغر موسوی: سهراب هادی از گذشته‌های دور می‌آید، تاریخ زندگی او با آغاز جنبش اسلامی در ایران نطفه بسته و همراه با آن رشد و نمو کرده است. سهراب، از نسل ماست. نسلی که در راستای تحقق آرمانش تن به تندباد حادثه سپرد اما زندگی خودش در حاشیه ماند. البته منظورم از درحاشیه‌ماندن خارج شدن […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (6)