بایگانی: شیعه

علم‌الهدی قواد قدرت!

میراصغرموسوی
بروید زنای محصنه بکنید و عرق بخورید اما بین جریان اصولگرایی تفرقه نیندازید!
" یکی از دوستان آمد و نامه‌ای به بنده داد و گفت می‌گویند چون با آقای فلانی به جمع‌بندی نرسیدیم تصمیم گرفتیم خودمان فهرست بدهیم. این نامه با امضای سه نفر از سه جریان و تشکل بود. گفتم برو به این سه نفر بگو شما بروید زنای محصنه بکنید، عرق بخورید، انواع فسق و فجور […]

فراتر از فرقه‌گرایی: جنگ سرد جدید خاورمیانه

ف. گرگوری گاوس/ ترجمه زرتشت زمانیان
رویارویی کنونی منطقه یک عنصر فرقه‌ای مهم دارد، اما تقلیل آن به جنگ «سنی علیه شیعه» ساده‌پنداری است. چارچوب «جنگ سنی علیه شیعه» می‌تواند باعث اعوجاج کانون تحلیل، ساده‌سازی بیش از حد پویش‌های منطقه‌ای و سوء فهم انگیزه‌های عربستان سعودی و ایران گردد. ریاض و تهران سرگرم بازی موازنهٔ قدرت یکدیگر هستند. آن‌ها از فرقه‌گرایی به عنوان یک ابزار در این بازی استفاده می‌کنند، اما هر دو برای یافتن هم‌پیمانان منطقه‌ای از گسل‌های فرقه‌ای عبور کرده‌اند.
چکیده بهترین چارچوب برای فهم سیاست منطقه‌ای خاورمیانه جنگ سردی است که عربستان سعودی و ایران رهبری آن را در دست دارند. این دو بازیگر مهم منطقه با یکدیگر رویارویی نظامی ندارند؛ بلکه رقابت شدید آن‌ها بر سر اعمال نفوذ بر نظام‌های سیاسی دولت‌های ضعیف منطقه است. این رقابت، بیش‌تر از آن که فقط یک […]

افراط‌گرایی مذهبی چالش جدید جهانی

حسن فتحی
افراط‌گرایی از آنجا ریشه گرفت که تکثرگرایی نفی شده و انحصارطلبی جای آن را گرفت. در این شرایط جنگ نیابتی رسمیت یافته و رقابت در اطاعت جای تفکر و آزاداندیشی را گرفت.
این روزها مسئله داعش و افراط‌گرایی مذهبی نه تنها به مسئله و موضوع اصلی در جهان اسلام و خاورمیانه بلکه تمامی جهان تبدیل شده و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. حوادث شهر کردنشین کوبانی در مرز مشترک سوریه و ترکیه و روشی که این دو کشور در قبال آن در پیش گرفته‌اند […]

تبعید در تنِ خود

حصر در اتاقک‌های غیرانتخابی
«ایرانی بودگی» در سیستمی که من می‌شناسم امروز یک مفهوم بسیط نیست که تکه‌تکه است. دقیقاً به این دلیل که مسخ این هزاران انسان محصور در اتاق‌های اقلیت پنداشته شدگی ساده‌تر است تا فهمِ و دریافت آدم‌هایی با انتخاب‌های خود زیر مفهوم یک اکثریت.
  Now at last I can look at you in peace, I don't eat you anymore. Franz Kafka: A Biography (1960) حالا می‌تونم با آرامش نگات کنم، دیگه نمی‌خام بخورمت. (در دیالوگ با یک ماهی) کافکا         لیلا پاپلی یزدی: کافکا در «مسخ»، فضایی را تصویر می‌کند که در آن موجودیتِ یک […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (12)