بایگانی: عزاداریِ

علم‌الهدی قواد قدرت!

میراصغرموسوی
بروید زنای محصنه بکنید و عرق بخورید اما بین جریان اصولگرایی تفرقه نیندازید!
" یکی از دوستان آمد و نامه‌ای به بنده داد و گفت می‌گویند چون با آقای فلانی به جمع‌بندی نرسیدیم تصمیم گرفتیم خودمان فهرست بدهیم. این نامه با امضای سه نفر از سه جریان و تشکل بود. گفتم برو به این سه نفر بگو شما بروید زنای محصنه بکنید، عرق بخورید، انواع فسق و فجور […]

حسینم… «تن‌» هاست

لیلی پاپلی
«عاشورا» زمان قدسیِ تاریخی است و در پسِ «کل ارضِ کربلا» قرار بود زمینِ هر جایی که من در آن ایستاده ام، منِ کودکِ مجاور یا بزرگ، تقدس را تجربه کند و تجربه ی تقدس، آدابِ خود را دارد و مناسبات خود را که مناسبات روزمره نیست. حتی ریتم، قرار نیست ریتمِ سخیفِ آهنگی باشد که من در تاکسی مصرفش می‌کنم یا غذا، آنچه هر روز به کام معده‌ام می‌فرستم. این آداب، آدابی به غایت منظم در چارچوب حضور بود ...
آن روزهای دور برای من – کودکی از جایی دیگر و مشهدی شده – روزهای دهه‌ی نخست محرم و بیست هشت صفر تصویری بود رنگین از تنوع قومی. واضح است که هیچ درک استعلایی یا استفهامی‌ای از تاریخیت رویدادی که اینگونه دیگربار متعین می‌شد در شکل دسته‌جات عزاداری و رخت‌های سیاه و بر سر زدن‌ها […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (25)