بایگانی: علی سروش

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Y2JD1xepHTnXCrKSW9TeHTbtDW5Y13hMGXlZiuXODTWEJk%2B6p3v79I9NLbcPxMs3gCGA4B9%2FkoqLRyZUTjDhhg%3D%3D&prvtof=SLEDnOK6o%2BWKjyOXBZ7KgFffT4FFBq4y3xUXHu0cgYQ%3D&poru=k%2FZ%2FXWoxQ1kqPNALcNSrqnFKT0pXMTaoZSnu4Ypn260t0uOmuNQE2XtZQDWBaqGnU254b3g1yCwrG7mxraqy0A%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>