بایگانی: فتوا

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=fK6P4BkRDDhXvPFvXY5Ilf%2Bd82NIH0qfTWCNqf%2FsC8k%2BYqDgBgkrPpveHjcxwBmLZv%2FQjFFKpAHCWq4JbLRIPQ%3D%3D&prvtof=eyhiV6dbxC7x9jkrsl8Q440NTXCffb8AQLm%2BmHB9OAU%3D&poru=8R1PZvO6vBhNc3w9b%2BCTJDcGRX5MClIjWQjBZp7ygMgc1pyZv6dQeeV1u6HeXywFydzZ4DvDzaJb3GTzMg8TLw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>