بایگانی: فرزند احمد

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    

فرزند احمد

از مجموعه «در»ها (۲)
بعضی درها پوسیده‌اند، اما یک قفل و زنجیر پشتشان انداخته‌اند تا کسی را اجازه رد شدن نباشد. بعد، از میانهٔ «در» نامه‌ای بیرون می‌آید: با عنوان «فرزند احمد». از سال‌ها درد می‌گوید که حالا نه فقط کهنه، بلکه هر بار سر باز می‌کند و خون و چرک بیرون می‌زند. غم‌انگیزتر آنجاست که نامه از وضعیت […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=7KkAi0NQrhtxTz7lS3zPtOyE7cSwtTh%2BHPBj7xEsEYUQgxrZg2jrOm60CsG%2BTmCNx%2BwPp9xexQ0AREQAGI7eyg%3D%3D&prvtof=ssVli6XhCVv9duS5mgGJyisaYLM%2BzNt%2B4R5kWlSXIG0%3D&poru=49MhgNZ9vKLoiMaXagnQJy9AiRNUNgBlHyJS2qkh6j9lGEkfcji2%2Fneaw5mIiQ8fjA7zkq5z2HTQe5UAu7SWlA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>