بایگانی: لاله زار

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]

یک گام دیگر به عقب

نقدی بر «متروپل» اثر مسعود کیمیایی
فضای طراحی شده برای کل اثر خالی از یکپارچگی و توازن و تنها چیدمانی ناجور از الگو‌ها و نماد‌هایی است که دیگر در جامعه خواهانی ندارند. سینمایی که به باشگاه تبدیل شده و در آن قاچاق موتور انجام می‌دهند. این نماد‌ها و یا بهتر بگوییم شعایری که کیمیایی به آن‌ها متوسل شده همانند نگاتیوهای سینمای متروپل تا کف سالن نزول کرده‌اند.
علی صفری: سمبولیسم یا نمادگرایی رهیافتی برای کندوکاوی خاص در آثار هنری است. هنرمند نمادگرا همواره خواسته تا با بیان این نماد‌ها حال و هوای ذهنی و احساسی اثرش را هرچه بیشتر برای مخاطب چالش برانگیز کند و از مخاطبش می‌خواهد تا به کهن‌الگو‌ها رجوع کرده و هسته مرکزی اثر را با کشف و شهودی […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=p9TTP1SrbiOclOowv7%2FVVu9zwWGDm%2BR57BFNu40Zg8RIQnJgJkOQLw6Qg9SUbA3C1s7VgV5bVICGUBhZWCqbow%3D%3D&prvtof=h5tXiO%2Btipp1pe9O9tE7bhPB2x89%2BqslBYEUbfcvP6I%3D&poru=7eL9ZELuVfQ78UsOi83K%2FtZEjW9yivq%2Bei26L%2FHV6iHLIasW2sX%2BVB%2BJ9eLBlJctHKiZs8Pf2Fl5et3Zi%2BW22g%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>