بایگانی: لنین

چپ کشی و رسانه های نئولیبرال/ محمدآقازاده

قصد این نوشته به رخ کشیدن این بی سوادی نیست که در عمل همه به آن یقین دارند ، نکته یی که او و دوستانش که مدافع منطق بازار آزاد و تزهای نولیبرالی اند نمی فهمند آنست که اگر جریان چپ به اعتراف آنها در میان دانشجویان دست برتر دارند باید آئینه را به سمت خود برگردانند و مثل جوابی که پیکاسو به فاشیستی که ازاو پرسید تابلوی گرونیکا کار شماست گفت کار خود شماست ، این نقاش تنها دهشتی که فاشیستها افریده اند به تصویر کشیده است و اگر دانشجویان به سمتی کشیده شدند دست پخت شماست ، با دفاع از یک اقتصاد افسار گسیخته و مشروعیت بخشیدن به خصوصی سازی هار ، کالایی سازی بی وقفه درمان و آموزش ، ایجاد یک شکاف طبقاتی شگفت انگیز ، مانور تجمل بچه پولدارها ، ...
چپ کشی و رسانه های نئولیبرال محمدآقازاده  روزی که "محمدقوچانی" در مهرنامه اش به صراحت از تمام جناحها خواست تا تفاهم کنند و دانشجویان مارکسیست را دستگیر کند می دانست سورنا را از سمت گشاده اش می زند ، هر چند اگر مناظره یی رخ دهد ثابت می کنم نه تنها او بلکه به ظاهر […]

کارگران مشغول مرگ‌اند

نگاهی به فاجعه کشته‌شدن معدن‌چیان در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر
روح‌الله سپندارند: یک بار دیگر کارگران قربانی شدند. به فاصله دو روز از روز جهانی کارگر، برای همیشه با دنیای کارگری و زحمتکشی خداحافظی کردند و روسیاهی‌اش را برای مدیران و تصمیم‌گیران نالایقی گذاشتند که با یقه‌های سفید و لباس‌های اتوکشیده و ریش‌های مرتب، دست‌های تمیز خود را با تصویب و اجرای قوانین ضدکارگری، به […]

تاریخ به مثابه آگاهی

نگاهی به کتاب «گفت‌وگوهایی با گئورگ لوکاچ»
باید، یک بار برای همیشه، به توهماتی از این نوع که می‌توانیم در مدت زمانی کوتاه، نوعی پیروزی و تغییر بنیادین را تحقق بخشیم، پایان دهیم. از سوی دیگر، نباید دچار بدبینی شویم و گمان بریم بر جا گذاشتن هر نوع تأثیری مطلقاً ناممکن است.
  روح‌الله سپندارند:‌ گئورگ لوکاچ متولد ۱۸۵۵ در بوداپست از جمله فیلسوفانی است که آثاری در فلسفه، ادبیات، هنر و سیاست دارد و بدون شک یکی از مهم‌ترین مفسران هگل محسوب می‌شود. به اعتقاد عده‌ای، لوکاچ قرائتی هگلی از مارکسیسم را تئوریزه کرده و در مقابل، برخی بر این عقیده‌اند که او قرائتی مارکسیستی از […]

حبابِ اعتدالِ بزرگ

نگاهی به کتاب «بحران بی‌پایان: چگونه سرمایهٔ مالی-انحصاری جهان را از امریکا تا چین به رکود و آشوب می‌کشاند»
در دنیای جهانی‌شده امروز، «بحران بی‌پایان» سرمایه انحصاری-مالی، هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی بی‌پایان است. همان‌طور که هیچ راهی برای فرارفتن تاریخی از تضادهای فزایندهٔ پیشرفت سرمایه‌داری در درون چارچوب این نظام وجود ندارد، هیچ‌گونه ترمیم فضایی وجود ندارد که ما را از خطوط گسلی که اکنون کل جهان را احاطه کرده رها سازد. تنها گزینه‌ای فرجامین برای ما می‌ماند: یا نوسازی انقلابی کل جامعه، یا... نابودی توأمان طبقات در پیکار با هم.
درنگ| بن برنانکه رئیس هیئت‌مدیره فدرال رزرو امریکا سال ۲۰۰۴ گفته بود به واسطه پیدایش سیاست‌های پولی جدید و تکامل‌یافته، اکنون دیگر اقتصاد از گرایش‌های بحرانی عمده آزاد شده است. در واقع این سیاست‌ها به عنوان عقل سلیم اقتصاد کلان مطرح می‌شد و برنانکه از آن به عنوان «اعتدال بزرگ» نام برد؛ ولی بیش از […]

زمان به وقت دیالکتیک

خوانشی بر کتاب «هگل جوان: پژوهشی در رابطهٔ دیالکتیک و اقتصاد» نوشتهٔ گئورگ لوکاچ
هگل پیشرفت کلی نیروهای تولیدی را در اثر سرمایه‌داری و تقسیم کار سرمایه‌دارانه می‌بیند، ولی چشم خود را نیز بر انسانیت‌زدایی کارگران، که این پیشرفت با خود به همراه می‌آورد، نمی‌بندد. هگل می‌گوید تقسیم کار سرمایه‌دارانه و افزایش نیروهای تولید ضرورتاً به فقیر شدن توده‌های وسیعی از مردم می‌انجامد.
روح‌الله سپندارند: طرح‌واره  «هگل جوان» عنوان کتابی است که گئورگ لوکاچ آن را در دفاع از جایگاه هگل در مصادره کردن از سوی اندیشمندان راست می‌نویسد چرا که به زعم لوکاچ، اندیشه‌های سال‌های جوانی هگل و نوشته‌های غیرقابل انتشار او، دست‌مایه‌ای شده تا حامیان سرمایه‌داری آن‌ها را به نفع ساز و کارهای اندیشه‌ورزی برای اشتراک […]
صفحه 1 از 212

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)