بایگانی: مارکس

چپ کشی و رسانه های نئولیبرال/ محمدآقازاده

قصد این نوشته به رخ کشیدن این بی سوادی نیست که در عمل همه به آن یقین دارند ، نکته یی که او و دوستانش که مدافع منطق بازار آزاد و تزهای نولیبرالی اند نمی فهمند آنست که اگر جریان چپ به اعتراف آنها در میان دانشجویان دست برتر دارند باید آئینه را به سمت خود برگردانند و مثل جوابی که پیکاسو به فاشیستی که ازاو پرسید تابلوی گرونیکا کار شماست گفت کار خود شماست ، این نقاش تنها دهشتی که فاشیستها افریده اند به تصویر کشیده است و اگر دانشجویان به سمتی کشیده شدند دست پخت شماست ، با دفاع از یک اقتصاد افسار گسیخته و مشروعیت بخشیدن به خصوصی سازی هار ، کالایی سازی بی وقفه درمان و آموزش ، ایجاد یک شکاف طبقاتی شگفت انگیز ، مانور تجمل بچه پولدارها ، ...
چپ کشی و رسانه های نئولیبرال محمدآقازاده  روزی که "محمدقوچانی" در مهرنامه اش به صراحت از تمام جناحها خواست تا تفاهم کنند و دانشجویان مارکسیست را دستگیر کند می دانست سورنا را از سمت گشاده اش می زند ، هر چند اگر مناظره یی رخ دهد ثابت می کنم نه تنها او بلکه به ظاهر […]

سیمای شر زیر نقاب روشنفکرانه

شیطان که عقیم نیست!
روشنفکر ایرانی با ایستادن در جایگاه همه‌چیزدانی و دانای مطلق و بخوانیم عقل کل اگر پایش به بارگاه کبریایی قدرت کشیده شود که گاه کشیده شده است به جباری تیغ در دست بدل می‌شود که کالیگولاوار می‌خواهد ماه را از آسمان به زیر بکشد. او انگار هیچ وقت به نظام بیناذهنی باور ندارد. فهم بین‌الاذهانی برای او کشکی نیست که بخواهد وقت بر سر آن بگذارد و آن را بسابد. تفسیر او همواره بهترین و کاراترین تفسیر است. فهم او برین است و ایستاده بر چکاد بر ریش همه می‌خندد که چرا از دشت بی‌فرهنگی و جهالت خارج نمی‌شوند. نگاه او حتی به جامعه‌اش هم ترحم‌برانگیز است.
قربان عباسی: بگذارید بحث خود را با یک مفهوم کلیدی در باب فهم انسانی آغاز کنیم. مفهوم افق انتظار (Horizon of Expectation) که هانس روبرت یاس از چهره‌های اصلی مکتب کنستانس در نگره «زیبایی‌شناسی دریافت» به کار برد. اصطلاحی که جز او فیلسوفی چون کارل پوپر و جامعه‌شناس مشهور، کارل مانهایم هم آن را به کار […]

استبداد در فضا‌های آکادمیک هنری

وقتی استبداد جزئی از زندگی هنرمند و دانشجوی هنر شده است این گرایش به ساختار شکنی و انتقاد- که جزء لاینفک هنر است- چگونه بروز می‌کند؟ پاسخ این است که چون هنرمند امیال درونی خود را سرکوب می‌کند چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه این خواسته را به صورت فرمی و ظاهری برطرف نماید. به این ترتیب شاهد هنرمندان و هنرآموزانی هستیم که ظاهر بسیار ساختار شکن و عاصی دارند. ولی در عمل جز در راه حفظ منافع نظام سلطه گام بر نمی‌دارند (خود نیز نسبت به آن آگاهی ندارند)...
محسن شمس در جوامع امروزی یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب رشد و اعتبار اجتماعی افراد می‌شود، تحصیل علم به خصوص در مقاطع عالی است. با گسترش فرهنگ جهانی شدن (۱) تحصیلات دانشگاهی در اکثر کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه یک نوع ارزش تلقی می‌شود، به طوری که هم از طرف اقشار مختلف […]

روشنفکران و طبقه کارگر در ایران

رقیه رضایی
بی‌توجهی به طبقه کارگر، به انفعال اکثریت این طبقه در تحولات اجتماعی حال حاضر منجر شده است. انفعالی که نه به معنای قهر، بلکه می‌تواند به معنای مرگی همیشگی باشد. تضعیف روزافزون رنجبران و حذف عملی مطالبات آنان به دوشقه‌گی سیاسی مبدل می‌شود که به استناد تجربه‌های پیشین به افزایش توان عملیاتی تمامیت‌خواهان منجر خواهد شد.
    «اکنون این من‌ام و شما- بیمارانِ کار!- که زهر سرخ اعتصاب را، جانشینِ دارویِ مزد خود می‌کنید به ناچار.» (شاملو، ۱۳۸۵: ۷۶-۷۵) گفته می‌شود که احمد شاملو، شاعر معاصر ایران، که بعدها نام شاعر آزادی را به خود گرفت، این شعر را در سوم تیرماه سال ۱۳۳۰ نگاشته است. شاملو حین نگارش شعرهای […]

دیالکتیک‌های سینمای سوم

مایکل واینه/ ترجمه عاصفه صادقی- بخش پایانی
نباید گمان بریم که سینمای سوم و تم‌ها و استراتژی‌هایش تنها به بستری اجتماعی مربوط‌اند که شامل درگیری علیه نیروهای استعماری و امپریالیستی است.
بخش نخست این مطلب پیش از این در درنگ منتشر شده بود که می‌توانید از اینجا بخوانید.   دیالکتیک‌های سینما دریافت فانون از دیالکتیک‌های میان فرهنگ و رابطه‌اش با درگیری‌های سیاسی وسیع‌تر به ما کمک می‌کند تا به تیپولوژی‌های سینمای اول، دوم و سوم به صورت یک رابطه دیالکتیکی نظر کنیم. این طبقه‌بندی‌ها به شیوه‌های […]
صفحه 1 از 3123

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (16)