بایگانی: محمد سروش محلاتی

آیا انتخابات در جمهوری اسلامی معنا دارد؟

نگاهی به کتاب «امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی» نوشته محمد سروش محلاتی
پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۸۸، در روز بعد (۲۳ خرداد) پیامی از رهبری صادر شد که با تشکر از مردم، بر رأی «۲۴ میلیونی» رئیس‌جمهور صحه گذاشت و از «امانت‌داری کامل» وزارت کشور، تقدیر شد، در حالی که هنوز بررسی شکایات توسط شورای نگهبان آغاز نشده بود. این‌گونه اظهارات، ریل خاصی برای داوری مسئولان پایین‌تر قرار می‌دهد و حرکت بر خلاف آن را دشوار می‌کند، لذا انطباق آن با رعایت اصل بی‌طرفی در داوری که مورد تاکید فقه اسلامی است، قابل تامل است.
روح‌الله سپندارند: انتخابات در جمهوری اسلامی از آن دست مواردی است که همواره محل مناقشه گروه‌های مختلف بوده است. این مناقشات گستره‌ای از درگیری‌های سیاسی و جناحی تا مبانی فقهی را در بر‌می‌گیرد. اما مورد اخیر یعنی مبانی فقهی انتخابات،‌ به اندازه منازعات سیاسی و جناحی،‌ مورد توجه قرار نگرفته است؛‌ غافل از آنکه بسیاری از […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Txz6bXC6ktrZXo6KWnHfmNLM0D1qpz%2BNco3u39qXumNL3K1IdWYHwneSSYNX%2F8j6e%2FoEyJnpaqri3%2Bz0%2Brn48A%3D%3D&prvtof=QZJvXw96vP1a7SxC%2BfxdzJFhvPSqRNy6twgky%2FYec9g%3D&poru=Dl5amvJp%2FTR2i1cD1xgf4Xk7anPrGxKnQdc3M77m6sWK3gsw%2BeROuNtoYyi50Says1wJ96xts0znLU%2F7bFPJRg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>