بایگانی: محمود گلابدره‌یی

تشییع جنازه‌ احمد شاملو

یادداشتی از محمود گلابدره‌ای
بسم الله الرحمن الرحیم تشییع جنازه‌ی احمد شاملو سیدمحمود قادری گلابدره‌ای تنگ غروب بود. غم غریبی کم کمک از کف تنگه حصارک، با نرمه بادک کلکچال و بوی پونه‌های هولِه شرونِ شمرون، شُرشُر، مث شُرشُر بارون، می‌ریخت روی سرم، که یکی از روشنفکران جمهوری اسلامی ایران، که به یکی ۲تا، ۳ تا از ۵۳ تا […]

بوف کور بر قله قصه‌نویسی جهان قرن بیستم

سیدمحمود گلابدره‌ای
«شازده احتجاب» هوشنگ گلشیری از «بوف کور» هم جلو زد و نشست در کنار «خشم و هیاهوی» ویلیام فاکنر و «صد سال تنهایی» مارکز و «اولیس» جیمز جویس. آن‌هایی که با تز استالینی، «بوف کور» را له کردند و طرد کردند و هدایت را هم پودر کردند، «شازده احتجاب» را هم پرت کردند. بی‌رحمانه آن‌چنان کورکورانه چنگ زدند و دامن دُم هوشنگ گلشیری را گرفتند و از اوج قله‌های رفیع ادبیات نیمهٔ دوم قرن بیستم کشیدندش و نشاندندش پشت میز مجله‌ای که در حین نوشتن و پرواز کردن در فضای «شازده احتجاب» اگر سردبیر مجله‌ای، حتی «سخن» حتی «فردوسی عباس پهلوان» حتی جُنگ‌ها و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های صاحب نام و صاحب پرستیژ هم می‌آمدند و پیشنهاد پُست می‌دادند قبول نمی‌کرد؛ چه شده که حالا چنین شده؟
  درنگ| از سیدمحمود گلابدره‌ای آثار چاپ نشده بسیاری باقی مانده که میزان این آثار که به صورت دست‌نویس و چاپ نشده موجود است به بیش از هزار صفحه می‌رسد. پس از درگذشت محمود گلابدره‌ای، علی خلیلی، وارث مادی و معنوی آثار او، اقدام به جمع‌آوری و تهیه و تنظیم این مطالب کرده است که […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=BDa%2F2idCFZQObzXuWWjgBDG%2FQDiBrWh4pbm%2F1temyU3Lm4ao8jD6clgUJdCYjztBJ4UVaO4yXgxoWOJYzMdKmw%3D%3D&prvtof=UchAnxT4FMcbtFRBesm4X9LXN04oAWrjjwiGJz8kTUA%3D&poru=gRt9HMrPy0eBL5uG0cH%2BsYZZsIzFLMHVaocV83knv%2FF9QbFpjkShq6ofv68LpiYM1ES0UVX%2B6JLsZNPQ8P1cgQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>