بایگانی: مریوان

رستگاری در خیابان

بازنگری در طغیان علیه وضع موجود
انباشتگی مطالبات بسیار؛ و فقدان آن همه چهره در دو سو که سخن و خواست شان قلمرو داشت . جایگزینی خواست قدرت به جای خواست های آرمان گرایانه . به محاصره افتادن شهرهای بزرگ ، به ویژه تهران ، در حاشیه نشینی هایی که ممکن است با سستی قدرت در مرکز ، همچون بمب های ساعتی منفجر شوند . نه برای چیزی از سنخ انقلاب که همه زخم خورده ی آن هستند . برای هرج و مرج و غارت . و به جای آن همه که در مقطع انقلاب داشتیم و مهیای اعتماد ورزیدن به آن ها بودیم ، حاشیه نشین های سیاسی بسیاری هستند که در چنین هرج و مرج احتمالی ، مترصد ربودن سهم شان از قدرت خواهند شد .
علی سروش چندی پیش در فضای مجازی، گفتگوی میان دو نفر در مورد  مطالبات قومی، ذهنم را بیش از پیش درگیر مسئله ای کرد که طی چهار دهه ی گذشته ، مداوما بر آن درنگ داشته ام  . گفتگویی که امروز راه به تفاهم نبرد ، فردا چه راهی پیش روی مان خواهد گشود؟  با […]

همه دردهای نمایش خیابانی

گفتگو با مجتبی مرادی کارگردان نمایش «پرس سور»
ما در حوزه تئاتر خیابانی جامعه‌شناسی نداریم. نمی‌دانیم کجا در حال اجرا کردن نمایش هستیم! خانه هنرمندان با تئاتر شهر فرق می‌کند. ریتم مردمی که میدان آزادی هستند با ریتم مردم تئاتر شهر فرق می‌کند. توی مترو چه کسی برای دیدن تئاتر خواهد آمد؟ درد اینجاست که کسی نیست این‌ها را به ما بیاموزد.
مینه وارتومیان: مجتبی مرادی کارگردان ۲۵ ساله اهل کرمانشاه فعالیت نمایشی خود را از سال ۱۳۸۳ و با بازی در نمایش «تبر» آغاز کرد. او در این سال‌ها بازی و کارگردانی در نمایش‌های متفاوتی را تجربه کرده و در جشنواره‌های متعدد استانی، دانشجویی و ماه جوایزی را کسب کرده است. مرادی بهمن‌ماه گذشته با نمایش «پرس […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (5)