بایگانی: میدان آزادی

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=QmnluwWhPu2UQrJ4cA92C%2BWuCCffFDsBZjJEg98TrLtThI4vXBDM%2F%2BoszzvJLf%2FM6dBbZ8ttDZuWoHIJwmvrBw%3D%3D&prvtof=v0VWJBvqOQBSFeNYC9svKoTS6TBQE6rctPkSOH4wvOI%3D&poru=r2bP1O%2B9qpHylmAMBLSOmxIoP%2BTpRCi6wjlBfd58D8L%2B%2FXRG8iLaurts2VvUKOxTQJIBD0xQyk4v6DRsGnjf1w%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>