بایگانی: پدرام

هوای رهایی

شاعر: عباس صادقی (پدرام) هوای رهایی به سرهوای دوباره رهاشدن دارم هزار نقشه برای خداشدن دارم   خدای خانه خود، خانه‌ام کجاست مگر من این که قصد به هر ناکجاشدن دارم   غزل صدای مرا می‌برد به هر خانه که این امید به جان شما شدن دارم   ستاره‌های صدا را در آستانه شب امید […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)