بایگانی: کاریکاتور

سه طرح از سهراب هادی

[هنرمند باید] در مواقع‌ رهایی از تشنج هنری‌اش به ژرف‌اندیشی در هنر بپردازد و ... از بار سنگین یک ضرورت پذیرفته شده، یعنی اینکه هنر باید همچون یک مذهب واقعی، گروه‌های اجتماعی را به هم نزدیک و با هم یکسان نمایند بگوید و معتقد باشد هنر باید انسان را فروتن سازد.
  [هنرمند باید] در مواقع‌ رهایی از تشنج هنری‌اش به ژرف‌اندیشی در هنر بپردازد و … از بار سنگین یک ضرورت پذیرفته شده، یعنی اینکه هنر باید همچون یک مذهب واقعی، گروه‌های اجتماعی را به هم نزدیک و با هم یکسان نمایند بگوید و معتقد باشد هنر باید انسان را فروتن سازد. (سهراب هادی)   […]

نگاره ای برای شهدا / میرحسین موسوی

مهندس میرحسین موسوی
پست مدرنیسم فضای مه‌آلوده‌ای را ایجاد کرده بود که امکان استفاده از هر چیز، هر سلیقه، هر تزئین و هر اصلی به معماران داده می‌شد. طبیعی است که انتظار آشفتگی داشته باشیم. اما با اعتقاد نگارنده این سطور با توجه به حاکمیت مستبدانه معیارهای زیباشناسانه معماری مدرن در طول چند دهه در کشورهای پیرامونی و جهان سوم، پست مدرنیسم یک روزنه‌ای برای آمدن هوای تازه بود.
درنگ: در آستانه سالروز هفتم تیر ماه، یادداشت مهندس میرحسین موسوی طراح مزار (بقعه) شهدای آن واقعه را همراه با عکس هایی از نماهای مختلف بقعه منتشر می کنیم. در این یادداشت کوتاه میرحسین موسوی به نکته های بسیار مهم در ارتباط با معماری و وضعیت آن در ایران اشاره کرده است. هریک از این نکات جای […]

غزه

کارتونی از فیروزه مظفری
 
صفحه 1 از 212

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (6)